چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : مصوبه شماره 37
کد خبر : ۱۴۳۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
ساعت : ۱۲:۹:۴۱

مصوبه شماره 37:

1-     بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2466 مورخ 97/10/2 شهرداری بیجار در خصوص واگذاری اجراء پروژه تجدید ممیزی املاک سطح شهر بیجار از طریق فراخوان به افراد و شرکت های واجد شرایط، با توجه به لزوم انجام و تجدید ممیزی املاک به مدت هر 5 سال یکبار (برابر قانون نوسازی و عمران شهری) و اینکه در شهر بیجار حدود 18 سال از انجام اخرین ممیزی می گذرد و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، موضوع در جلسه مورخ 97/10/2 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.


2-     بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2474 مورخ 97/10/2 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز واگذاری بخش های خدمات شهری و فضای سبز، به صورت حجمی، با توجه به مشکلات عدیده ناشی از نیروی انسانی مازاد و عدم بهره وری مطلوب و لزوم چابک سازی بدنه انسانی در شهرداری و تقویت نظارت بر واحدها، موضوع در جلسه مورخ 97/10/2 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.


3-     بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2483 مورخ 97/10/2 شهرداری بیجار در خصوص بررسی کاهش مبلغ عوارض سالیانه مینی بوسهای باقی مانده از سوی سازمان حمل و نقل، از مبلغ 36.624.000 ريال به مبلغ 25.000.000 ريال، به شرط تعهد مبنی بر عدم خروج از ناوگان، موضوع در جلسه مورخ  97/10/2 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.


4-     بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2468 مورخ 97/10/2 شهرداری بیجار در خصوص بررسی فراخوان عمومی به منظور جذب سرمایه گذار و مشارکت با بخش خصوصی جهت درآمدزایی و استفاده از پتانسیل های موجود کارخانه آسفالت شهرداری بیجار و با توجه به لزوم احیاء و فعال سازی آن، موضوع در جلسه مورخ  97/10/2 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.


5-     بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2372 مورخ 97/9/24 شهرداری بیجار در خصوص بررسی و تصویب دریافت عوارض از دکه های سطح شهر، موضوع در جلسه مورخ 97/10/2 این شورا مطرح و مصوب گردید با پیشنهاد موارد ذیل موافقت و مقرر گردید عوارض مربوطه بابت اشغال شوارع شهرداری از سوی دکه داران پرداخت و در صورت امتناع، شهرداری مطابق ضوابط نسبت به جمع آوری دکه ها اقدام نماید، ضمناً عوارض ماهیانه دکه هایی با مساحت بیشتر از 12 متر مربع، (مازاد بر 12 متر مربع) از قرار هر متر 500.000 ريال مصوب گردید.

 

عوارض بر دکه های سطح شهر

ردیف

مساحت

مبلغ ماهیانه (ريال)

توضیحات

1

تا 5 متر مربع

1.000.000

 

2

5 الی 8

1.300.000

 

3

8 الی 12

1.600.000

 

 

 نمایش تعداد بازدیدها : 39

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت شورای اسلامی شهر بیجار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8