چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : مصوبه شماره 39
کد خبر : ۱۴۳۲۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
ساعت : ۱۱:۳۳:۳


مصوبه شماره 39:


1-      با توجه به نامه شماره 97/873/2296 مورخ 97/10/2 شورای اسلامی استان کردستان در خصوص تهیه کتاب مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مربوط، به تعداد اعضای شورا از طریق واریز وجه، موضوع در جلسه مورخ 97/10/19 این شورا بررسی و با خرید 10 جلد از کتاب مذکور موافقت گردید.


2-      بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2509 مورخ 97/10/05 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز واگذاری واحد اجرائیات به بخش خصوصی، با توجه به مشکلات واحد مذکور و عدم تخصصی بودن آن، موضوع در جلسه مورخ 97/10/19 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.


3-      با توجه به نامه شماره 24/2/27405 مورخ 97/10/16 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیجار در خصوص صورتجلسه هیئت امناء مسکن حساب 100 شهرستان، موضوع در جلسه مورخ 97/10/19 این شورا مطرح و مصوب گردید با عنایت به اینکه در اجرای قانون هر گونه اعمال تخفیف یا بخشودگی فقط با مصوبه شورای اسلامی شهر امکان پذیر می باشد، لذا با بند 7 صورتجلسه مذکور (شهرداری، بنیاد مسکن و بخشداری ها در شهر و روستا نسبت به صدور پروانه بدون هزینه اقدام نمایند) مخالفت می گردد.


نمایش تعداد بازدیدها : 46

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت شورای اسلامی شهر بیجار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8