چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : مصوبه شماره 40
کد خبر : ۱۴۳۲۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 
ساعت : ۱۳:۲۵:۱۱

مصوبه شماره 40:


1-      بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2740 مورخ 97/10/24 شهرداری در خصوص برگزاری مزایده عمومی پلاک ثبتی شماره 921 فرعی از 1918 اصلی واقع در بادامستان، جنب مسجد ولیعصر (عج)، بر اساس قیمت پایه کارشناسی (که در مالکیت شهرداری بوده و دارای کاربری تجاری می باشد)، موضوع در جلسه مورخ 97/10/29 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.


2-      بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2653 مورخ 97/10/18 شهرداری در خصوص تصویب لایحه درآمدی پیشنهادی سال 98، موضوع در جلسه مورخ 97/10/29 این شورا برسی و با ضرایب پیشنهادی، به دلیل نرخ تورم فعلی و مخارج سنگین ناشی از کارکرد ماشین آلات، افزایش هزینه های جاری، پیمانکاری و دستمزدها و ... موافقت می گردد.


نمایش تعداد بازدیدها : 26

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت شورای اسلامی شهر بیجار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8