چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : مصوبه شماره 43
کد خبر : ۱۴۳۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۹:۳۳


مصوبه شماره 43:


1-      بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2971 مورخ 97/11/14 شهرداری بیجار در خصوص بررسی جمع آوری و واگذاری تجهیزات بازی پارک شاهد، با توجه به فرسوده بودن وسایل مذکور و عدم وجود شرایط استاندارد و پیشگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناگوار، موضوع در جلسه مورخ 97/11/23 این شورا مطرح و با پیشنهاد فروش به صورت برگزاری مزایده با رعایت موازین قانونی، مورد موافقت قرارگرفت.

 

2-      بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/2997 مورخ 97/11/15 شهرداری بیجار در خصوص بند 4 صورتجلسه مورخ 97/11/10 هیأت امنای آرامستان (معافیت پرسنل شهرداری و شورای شهر و اقربای درجه یک آن ها از حق کفن و دفن)، موضوع در جلسه مورخ 97/11/23 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

 

3-      بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/3025 مورخ 97/11/18 شهرداری بیجار در خصوص تصویب تمدید تخفیفات دهه مبارکه فجر تا پایان سال جاری، موضوع در جلسه مورخ 97/11/23 این شورا مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرارگرفت.

 

ردیف

نوع عوارض

میزان تخفیف

1

عوارض نوسازی

30 درصد

2

عوارض صنفی

30 درصد

3

تراکم

20 درصد

4

زیربنای مسکونی

30 درصد

5

انواع پذیره

20 درصد

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 32

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت شورای اسلامی شهر بیجار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8