چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : مصوبه شماره 45
کد خبر : ۱۴۳۳۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۳۲:۴۴


مصوبه شماره 45:


   بازگشت به نامه شماره 10/1397/2/3147 مورخ 97/11/29 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست شرکت زمین فن آور ماد به شماره 10/1397/1/7566 مورخ 97/11/29 جهت آزاد سازی ضمانت نامه بانکی (با توجه به اینکه شرکت مذکور در مناقصه یک باب آپارتمان مالکیتی شهرداری به شماره پلاک ثبتی 3 فرعی از 1600 اصلی واقع در خیابان شهداء شرکت و برنده مزایده گردیده، لیکن در حال حاضر از قبول، دریافت ابلاغ و واریز وجه امتناع ورزیده) موضوع در جلسه مورخ 97/12/04 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.


نمایش تعداد بازدیدها : 55

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت شورای اسلامی شهر بیجار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8