روحانی دانشمند سید نصرالله بنی صدر ، بیجار گروس پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 مهر 1401

آیت الله سید نصر الله بنی صدر، عالم معروف و روحانی متفذ، صدر العلمای همدانی است که او اصالتا از سادات روستای (( قاضی قوشچی )) بیجار گروس بوده است.

 سید نصرالله بعد از تحصیلات مقدماتی در همدان ، جلای وطن نموده و به نجف اشرف مهاجرت کرده و از محضر بزرگانی مانند مرحوم نائینی و آقا ضیاء و سید ابدالحسن اصفهانی کسب علم و دانش نمود و پس از بازگشت از نجف در همدان سکونت گزیده و در آنجا منشا خدمات دینی و اجتماعی انجام می داد.

آیت الله بنی صدر در سال 1391 قمری پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان های لندن چشم از جهان فرو بست و پس از حمل جنازه اش به نجف اشرف ، در آنجا به خاک سپرده شد


منبع:

بیجار آن لاین


اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۷  |  تعداد بازدید : ۲۳۰۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۶  |  تعداد بازدید : ۲۳۲۳
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۲۰۹۱۷
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۳۲۱۰۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۳۱۹۲۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۳۲۹۷۷
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۵۷۸۳۲
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0