پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۲:۵۶:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 72
  • کد خبر : ۱۴۵۴۹
مصوبه شماره 98/11

مصوبه شماره 98/11

1-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/279 مورخ 98/2/9 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای بهمن یاراسماعیلی به شماره نامه 10/1398/10/150 مورخ 98/1/18 و بررسی نظریه کارشناسی شماره 10/1397/1/7622 مورخ 97/12/2 مربوط به سهم آقای بهمن یار اسماعیلی و خانم زرین تاج حسنعلی به صورت مشاعی جمعاً به مساحت 575/94 مترمربع (هرکدام به مساحت 287/97 متر مربع) از پلاک 2121 اصلی، با توجه به قرارگرفتن سهم هر دو مالک در مسیر تعریض، در خیابان طالقانی جنب مصالح فروشی و همچنین بررسی نامبردگان جهت تهاتر زمین فوق الذکر (واقع در تعریض) با سهم مالکیتی شهرداری (خارج از تعریض) از پلاک 2121 اصلی، موضوع در جلسه مورخ 98/3/27 این شورا مطرح و مصوب گردید با توجه به اعلام نیاز شهرداری به پلاک همجوار با تملک پلاک مورد اشاره به شرط واگذاری اراضی مالکیتی شهرداری در محل دیگر غیر از پلاک های همجوار، موافقت می گردد.

2-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1023 مورخ 98/3/25 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز خرید تعداد سه ست بازی پلی اتیلن کودکان جهت پارک 15 خرداد و کسب مجوزتا سقف 700.000.000 ريال (هفتصد میلیون ريال)، پیرو درخواست واحد خدمات شهری به شماره 10/1398/3/1788 مورخ 98/3/25، موضوع در جلسه مورخ 98/3/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

3-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/989 مورخ 98/3/21 شهرداری بیجار در خصوص بررسی صورتجلسه توافقی شماره 10/1398/2/970 مورخ 98/3/9 فی ما بین شهرداری و آقای محمود نامی، موضوع در جلسه مورخ 98/3/27 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت. (پیشنهاد می گردد شهرداری مطابق توافق نامه سال 1386 عمل نماید)

4-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/558 مورخ 98/2/21 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست هیئت کشتی شهرستان بیجار به شماره 10/1398/1/917 مورخ 98/2/18 جهت کمک مالی به مبلغ پنجاه میلیون ريال (با توجه به وجود مشکلات مالی و اینکه شهرداری درنظر دارد در صورت داشتن اعتبار (در سال 98) تا مبلغ 50.000.000 ريال برای کلیه هیئت های ورزشی تخصیص داده شود) موضوع در جلسه مورخ 98/3/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0