سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 66
  • کد خبر : ۱۴۵۵۰
مصوبه شماره 98/12

مصوبه شماره 98/12

1-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1093 مورخ 98/3/29 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای احد امامعلی مبنی بر تخفیف عوارض تغییر کاربری اعیان پلاک 5464 فرعی از 1 اصلی با کد نوسازی 2-1-1-25-8-1 واقع در بلوار امام خمینی (ره) از پارکینگ به تجاری (مبلغ کل قابل پرداخت 138.810.000 ريال می باشد.)، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مصوب گردید با پیشنهاد تخفیف عوارض پارکینگ به تجاری مطابق قانون تخفیف به معلولین (ماده 19 معافیت معلولین از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی) موافقت می گردد.

2-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1148 مورخ 98/4/2 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نامه شماره 10/1398/3/2039 مورخ 98/4/2 واحد شهرسازی جهت عودت مبلغ 22.046.000 ريال به عنوان اضافه واریزی (بیست و دو میلیون و چهل و شش هزار ريال) از کل مبلغ 24.796.000 ريال به وراث مرحوم محمدعلی حیدری فخرنژاد که بابت جریمه پرداخت شده، با توجه به ارائه مدارک، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

3-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1163 مورخ 98/4/5 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست واحد روابط عمومی شهرداری مبنی بر برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در 6 تیر ماه و درنظرگرفتن مبلغ 45.000.000 ريال جهت برگزاری مراسم فوق (صوت، پذیرایی، جایگاه، صندلی و ...)، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

4-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1145 مورخ 98/4/2 شهرداری بیجار در خصوص بررسی پیشنهاد پرداخت پاداش به تعدادی از فرزندان کارگران و کارمندان شهرداری که مشغول تحصیل می باشند و در سال تحصیلی جاری با معدل عالی و ممتاز فارغ التحصیل شده اند، به منظور تشویق و ترغیب این عزیزان، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مصوب گردید با اهداء پاداش به هر دانش آموز در مقاطع مختلف که معدل های زیر را کسب نموده اند موافقت می گردد.

1-     مقطع ابتدایی معدل 19 به بالا یا خیلی خوب مبلغ 1.200.000 ريال

2-     مقطع راهنمایی معدل 18 به بالا مبلغ 1.500.000 ريال

3-     مقطع متوسطه معدل 17 به بالا مبلغ 1.700.000 ريال

4-     مقطع دانشگاه معادل 16 به بالا مبلغ 2.500.000 ريال

5-        بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1184 مورخ 98/4/5 شهرداری بیجار در خصوص بررسی صورتجلسه توافقی شماره 10/1398/2/1182 مورخ 98/4/5 فی ما بین شهرداری و خانم سیده سادات زمانی، پیرامون تملک پلاک های 6 و 12 فرعی از یک اصلی بخش 4 خسروآباد، مالکیتی خانم سادات زمانی، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

6-        با توجه به صورتجلسه و پیشنهادات کمیسیون ایمنی و حمل نقل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بیجار، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و با موارد مطرح شده (بپیوست) موافقت می گردد.

7-        بازگشت به نامه 10/1398/2/1171 مورخ 98/4/5 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی شماره 10/1398/2/1829 مورخ 98/3/25 جهت فروش شارع متروکه به مساحت 55/27 متر مربع در حد غربی پلاک 3 فرعی از 210 اصلی واقع در بلوار امام خمینی (ره) روبروی تالار شهید رجایی جمعاً به مبلغ 386.890.000 ريال به خانم ها معصومه ولی پور و سکینه جزایی، به منظور ادغام به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

8-        بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1128 مورخ 98/4/2 شهرداری بیجار در خصوص اضافه واریزی آقای مولود احمدزاده بابت مجوز ساخت به مبلغ 14.193.000 ريال، با توجه به تغییر نقشه نسبت به پیش نقشه ارائه شده قبلی (سند مالکیت به نامه آقای مولود احمدزاده می باشد ولی پرداخت کننده فیش، آقای رحمان عیوضیان بوده، لذا مبلغ مذکور به آقای رحمان عیوضیان پرداخت می گردد.)، موضوع در جلسه مورخ 98/4/5 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0