سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۱۲:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 70
  • کد خبر : ۱۴۶۱۶
مصوبه شماره 98/15

مصوبه شماره 98/15

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1434 مورخ 98/4/25 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی مورخ 98/4/17 مبنی بر فروش شارع متروکه به مساحت 25/12 مترمربع در حد شمالی پلاک 1762 فرعی از 1 اصلی واقع در بلوار امام خمینی (ره) کوچه تختی به آقای ایرج کهوند، جمعاً به مبلغ 75.360.000 ريال (جهت الحاق به پلاک فوق)، موضوع در جلسه مورخ 98/5/7 این شورا مطرح و با واگذاری شارع متروکه مذکور موافقت می گردد.

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1601 مورخ 98/5/5 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای رضا ملکی در مورد ممانعت از احداث ساختمان توسط آقای امید اله مرادی (پلاک یک فرعی از 525 اصلی) در زمین مشرف به ملک ایشان ( پلاک ثبتی 1 و 2 فرعی از 526 اصلی مربوط به آقای رضا ملکی) که نامبرده (آقای اله مرادی) بدون اخذ رضایت از همسایه اقدام به ایجاد درب بازشو نموده است، لذا طبق نظریه کارشناسی مورخ 98/3/20، ملک مذکور نمی تواند راه عبور و حق ارتفاق داشته باشد (متن نامه شهرداری به شماره 10/1398/2/1601 مورخ 98/5/5 برخلاف نظریه کارشناسی درج گردیده است)، موضوع در جلسه مورخ 98/5/7 این شورا مطرح و مصوب گردید که با امکان بازشدن راه عبور به شارع مذکور مخالفت گردد.

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1649 مورخ 98/5/7 شهرداری بیجار در خصوص بررسی واگذاری مطالعات پروژه ساماندهی رودخانه حاکم شهر به شرکت مهاب گستر زاگرس و تا سقف مبلغ 1.203.048.960 ريال، موضوع در جلسه مورخ 98/5/7 این شورا مطرح و مصوب گردید در صورتی که اعتبارات مطالعه پروژه تأمین گردیده، با پیشنهاد فوق موافقت می گردد.

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1646 مورخ 98/5/7 شهرداری بیجار در خصوص درخواست آقای علی اله بشارتی مبنی بر واگذاری فضای مقابل درب ورودی پارکینگ منزل ایشان، واقع در شهرک آفتاب، کوچه شقایق 1، (به میزان 4*4 مترمربع) و در جهت رفع مزاحمت، با توجه به بازدید به عمل آمده توسط شهرداری بیجار، ابعاد 4/10*3/88 با تأمین دور برگردان انتهای کوچه از شارع واگذار گردد، موضوع در جلسه مورخ 98/5/7 این شورا مطرح و با واگذاری شارع به ابعاد 4/10*3/88 طبق نظریه کارشناسی و فقط در قسمت دور برگردان انتهای کوچه مورد موافقت قرارگرفت.

5- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1518 مورخ 98/4/31 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز پرداخت کمک مالی و مساعدت ادارات به ناجا جهت برگزاری رزمایش امنیت و آرامش 3 در شهرستان بیجار به عنوان نماینده استان و واریز مبلغ بیست میلیون ريال به حساب نیروی انتظامی توسط شهرداری، موضوع در جلسه مورخ 98/5/7 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1615 مورخ 98/5/6 شهرداری بیجار در خصوص بررسی صورتجلسه توافقی شماره 10/1398/2/1581 مورخ 98/5/5 فی مابین شهرداری و آقای مسعود نریمانی (واگذاری 5 قطعه در قبال پارکینگ مد نظر)، موضوع در جلسه مورخ 98/5/5 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت،  همچنین مقررگردید در راستای ماده 77 مکرر قانون وظایف شوراها، نسبت به اقامه دعوی علیه افرادی که در موضوع سهل انگاری نموده اند، اقدام شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0