سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۷:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 60
  • کد خبر : ۱۴۶۱۸
مصوبه شماره 98/16

مصوبه شماره 98/16

1- با عنایت به نامه شماره 65/32/25655 مورخ 98/5/1 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در خصوص تکمیل جدول در راستای برنامه های آموزشی و پژوهشی شهرداری ها، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و مصوب گردید سرکار خانم ثریا قاضی به عنوان نماینده این شورا به دفتر امور شهری و شوراها معرفی گردند.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1593 مورخ 98/5/5 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز عقد قرارداد با بیمه دانا (نمایندگی کاظم زاده)، با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان در تاریخ 98/5/31 و سوابق و قرارداد چندساله (شش سال)، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1101 مورخ 98/3/29 شهرداری بیجار در خصوص واگذاری عملیات سنگ فرش بلوار سراب و سایر نقاط سطح شهر، برابر آیتم ذیل و از طریق ترک تشریفات تا سقف مبلغ 400.000.000 ريال به آقای یداله حسینی کار (پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده نامبرده و تأمین مصالح به عهده شهرداری می باشد)، با توجه به سوابق همکاری ایشان با شهرداری و تعامل مالی مناسب، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

- موزاییک فرش با موزاییک 40*40 هر متر مربع 230.000 ريال.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1346 مورخ 98/4/18 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای سید حسین زمانی پیمانکار حمل گوشت از کشتارگاه به قصابی های سطح شهر، با مبلغ پیشنهادی 37.000.000 ريال، با توجه به اینکه آگهی مناقصه عمومی در این رابطه در دو نوبت چاپ و متأسفانه تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسیده، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1455 مورخ 98/4/26 شهرداری بیجار در خصوص بررسی واگذاری عملیات اجرای آبنمای پارک سراب شامل: سنگ کاری، بتن ریزی، سیمانکاری، حمل و جا به جایی مصالح و کلیه مراحل اجرایی عملیات بنایی، به صورت مقطوع به مبلغ 150.000.000 ريال به آقای سید محسن حسینی، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

6- بازگشت به نامه 31159 مورخ 98/5/2 سازمان حمل و نقل شهرداری بیجار در خصوص بررسی معرفی دبیرستان های الزهرا و فاطمیه به عنوان محل پارکینگ عمومی، در راستای پروژه طرح پیاده راه در محدوده هسته مرکزی شهر و استفاده بهینه از پارکینگ موقت به منظور ساماندهی پارک حاشیه ای و کاهش حجم ترافیک (ورود به پارکینگ مبلغ 10.000 ريال و به ازای هر ساعت توقف مبلغ 5.000 ريال) موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

7- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1664 مورخ 98/5/8 شهرداری بیجار در خصوص بررسی مصوبات صورتجلسه فاز 2 دانشکده دولتی بیجار و قول مساعدت ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی شهری در قبال آسفالت بخشی از محوطه تولیدی پارس پروتئین دریا و مسیر اسکیت، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا  مطرح و ضمن موافقت اعلام گردید شهرداری در اجرای پروژه ها با هماهنگی شورا نسبت به اجرای عملیات عمرانی اقدام نماید.

 

8- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/610 مورخ 98/2/24 شهرداری بیجار در خصوص بررسی واگذاری عملیات ساخت قبور آرامستان باغ رضوان برابر آیتم های ذیل و تا سقف مبلغ 400.000.000 ريال به آقای برهان شکری (با عنایت به آگاهی نامبرده به امور و تعامل در خصوص مطالبات)، موضوع در جلسه مورخ 98/5/8 این شورا مطرح و طبق موارد ذیل مورد موافقت قرارگرفت.

1- دیوار چینی با بلوک 20*40 به ضخامت 20 سانتی متر ته پر هر متر مربع 130.000 ريال.

2- دیوار چینی با بلوک 20*40 به ضخامت 20 سانتی متر ته باز هر متر مربع 140.000 ريال.

3- دیوار چینی با بلوک 20*40 به ضخامت 40 سانتی متر ته پر هر متر مربع 350.000 ريال.

4- دیوار چینی با بلوک 20*40 به ضخامت 40 سانتی متر ته باز هر متر مربع 420.000 ريال.

5- ساخت دال بتنی جهت قبور آرامستان به همراه آرماتوربندی هر عدد 60.000 ريال.

6- نصب سنگ قبر هر عدد 125.000 ريال.

7- بتن ریزی به ازای هر متر مربع تا ضخامت 10 سانتی متر 125.000 ريال.

8- عملیات خاکی دستی هر متر مکعب 170.000 ريال.

9- دیوارچینی با بلوک 20*40 به ضخامت 60 سانتی متر ته پر هر متر مربع 330.000 ريال.

10- دیوارچینی با بلوک 20*40 به ضخامت 20 سانتی متر ته باز هر متر مربع 350.000 ريال.

11- گچ کاری آستر داخل قبور هر متر مربع 90.000 ريال.

12- سیمانکاری آستر هر متر مربع 90.000 ريال.

13- سیمانکاری رویه هر متر مربع 50.000 ريال.

14- کاشی کاری هر متر مربع 150.000 ريال.

15- سنگ چینی هر متر مکعب 500.000 ريال.

16- گچ و خاک و سفیدکاری هر متر مربع 160.000 ريال.

17- زیرسازی تا ضخامت 10 سانتی متر 70.000 ريال.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0