سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۳۶:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 49
  • کد خبر : ۱۴۶۲۳
مصوبه شماره 98/17

مصوبه شماره 17/98

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1701 مورخ 98/5/12 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای احد امامعلی مبنی بر اعمال 50 درصد تخفیف تغییر کاربری اعیانی پلاک 5467 فرعی از یک اصلی با کد نوسازی 2-1-1-25-8-1 مربوط به ملک ایشان واقع در بلوار امام خمینی (ره) از پارکینگ به تجاری به مبلغ 138.810.000 ريال، با توجه به وضعیت مالی و جسمانی (برابر ماده 19 معافیت معلولین) و اینکه نامبرده در سنوات گذشته بابت ساخت و ساز از ماده مذکور استفاده ننموده است، موضوع در جلسه مورخ 98/5/15 این شورا مطرح و مصوب گردید با تخفیف عوارض کاربری، با توجه به معلولیت نامبرده و عدم استفاده از مزایای تخفیف پروانه تا کنون، به میزان 40 درصد موافقت می گردد.

 

2- بازگشت به نامه 10/1398/2/1712 مورخ 98/5/12 شهرداری بیجار در خصوص واگذاری عملیات حمل مصالح مورد نیاز پروژه های مختلف برابر آیتم های ذیل و تا سقف مبلغ 400.000.000 ريال به آقای فرزاد خاطر ویسی، موضوع در جلسه مورخ 98/5/15 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

1- بارگیری، حمل و تخلیه آجر معمولی هر عدد 550 ريال.

2- بارگیری، حمل و تخلیه سیمان هر کیسه 15.000 ريال.

3- بارگیری، حمل و تخلیه موزاییک هر عدد 3.000 ريال.

4- بارگیری، حمل و تخلیه جدول هر عدد 10.000 ريال.

5- بارگیری، حمل و تخلیه بلوک 20*40 هر عدد 5000 ريال.

6- بارگیری، حمل و تخلیه هر سرویس ضایعات و یا ماسه با سه چرخ 420.000 ريال.

7- بارگیری، حمل و تخلیه خاک سنگ، گچ و سیمان سفید هر کیسه 10.000 ريال.

8- بارگیری، حمل و تخلیه هر سرویس انواع نخاله با آذرخش 550.000 ريال.

9- بارگیری، حمل و تخلیه دال بتنی هر عدد 10.000 ريال.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1585 مورخ 98/5/5 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز فروش 5000 تن آسفالت بیندر، توپکا به ازای هر تن 2.400.000 ريال به شرکت نیک سازان، پیمانکار اجرای کمربندی فجر و خیابان امیرنظام، موضوع در جلسه مورخ 98/5/15 این شورا مطرح و مصوب گردید به استناد صورتجلسه شماره 10/1398/2/1691 مورخ 98/5/10 موافقت می گردد، شایان ذکراست مغایرت تاریخ صورتجلسه و نامه شهرداری بنابه درخواست شفاهی شورای شهر مبنی بر فروش آسفالت بوده که بعداً ضمیمه گردیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0