چهارشنبه, 30 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۰:۴۰:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 35
  • کد خبر : ۱۴۶۴۶
مصوبه شماره 98/19

مصوبه شماره 98/19:

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1954 مورخ 98/6/5 شهرداری بیجار در خصوص بررسی صورتجلسه تفکیکی شماره 10/1398/2/1775 مورخ 98/5/19 فی ما بین شهرداری و آقای احمد بهرامی، جهت تفکیک پلاک 384 فرعی از 3 اصلی بخش شش پیرتاج، به مساحت 7427/27 مترمربع، موضوع در جلسه مورخ 98/6/9 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه 10/1398/2/1982 مورخ 98/6/6 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای مهدی عذیری مبنی بر در اختیار گذاشتن لودر جهت خاکبرداری در فاصله 15 کیلومتری شهر، موضوع در جلسه مورخ 98/6/9 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1974 مورخ 98/6/6 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شماره 1088156 مورخ 98/5/12 جهت عقد قرارداد پنج ساله اجاره سایت واقع در پارک 22 بهمن، با قیمت پایه 150.000.000 ريال برای سال 98 و با ضریب افزایش سالیانه 10 درصد، موضوع در جلسه مورخ 98/6/9 این شورا مطرح و مصوب گردید با قیمت پایه 300.000.000 ريال و معادل 20 درصد افزایش سالیانه موافقت می گردد.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1930 مورخ 98/6/4 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی به شماره 98/238 مورخ 98/3/13 جهت ارزیابی مقدار 11/20 متر مربع از پلاک ثبتی 3 فرعی از 864 اصلی واقع در بلوار رحمانی –پشت اداره راه به مالکیتی خانم عالم تاج آیتی به ارزش 67.200.000 ريال، که در مسیر تعریض واقع گردیده و پرداخت خسارت مقدار 11/20 مترمربع واقع در مسیر تعریض به نامبرده، موضوع در جلسه مورخ 98/6/9 این شورا مطرح و مصوب گردید با پرداخت خسارت تعریض در صورتی که در بودجه سال آینده پیش بینی و تأمین اعتبار گردد و پس از پرداخت خسارت تعریض، شهرداری محترم نسبت به صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و فقط و در حد مجاز و پس از کسر مساحت تعریض اقدام نماید، موافقت می گردد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0