چهارشنبه, 30 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۰:۴۴:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 52
  • کد خبر : ۱۴۶۴۷
مصوبه شماره 98/20

مصوبه شماره 98/20:

 

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1966 مورخ 98/6/5 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز پرداخت مبلغ 52.442.700 ريال که به صورت علی الحساب، بابت صدور پروانه واریز شده است (با توجه به نامه مسئول واحد درآمد و درخواست خانم بدیعه مرادیان جهت عودت مبلغ پرداختی)، موضوع در جلسه مورخ 98/6/20 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2054 مورخ 98/6/13 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای حمید داودی جهت تعیین وضعیت پلاک 4867 فرعی از یک اصلی واقع در نزدیکی پیست اسکی، موضوع در جلسه مورخ 98/6/20 این شورا مطرح و مصوب گردید با توجه به توافقات حاصله در سنوات گذشته با نامبرده جهت معاوضه و دریافت ما به التفاوت (طبق ضوابط و مقررات شهرسازی) چنانچه خاکبرداری یا تسطیح زمین در تعهدات شهرداری بوده، اقدام گردد.

 

3- بازگشت به نامه شماره 31314 مورخ 98/6/12 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بیجار در خصوص بررسی نرخ پیشنهادی جهت واگذاری خطوط مینی بوس رانی برای هر دستگاه مبلغ 100.000.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 98/6/20 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت، شایان ذکر است که مینی بوس های موجود سازمان که تعهدات آن ها سپری شده است در اولویت قرارگیرند.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/1942 مورخ 98/6/4 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی شماره 10/1398/1/3419 مورخ 98/5/28 جهت ارزیابی مقدار 27/66 متر مربع از پلاک ثبتی 214 فرعی از 1918 اصلی واقع در خیابان شهداء، کوچه اقبالیان به مالکیتی آقای رسول لک به ارزش 165.960.000 ريال، که در مسیر تعریض واقع گردیده و پرداخت خسارت مساحت 27/66 مترمربع واقع در تعریض به نامبرده،موضوع در جلسه مورخ 98/6/20 این شورا مطرح و مصوب گردید با پرداخت خسارت تعریض، در صورتی که در بودجه سال آینده پیش بینی و تأمین اعتبارگردد موافقت و همچنین پس از پرداخت خسارت تعریض، شهرداری محترم نسبت به صدور پروانه ساختمانی، برابر ضوابط و مقررات (در حد تراکم مجاز، پس از کسر مساحت تعریض) اقدام نماید.

 

5- بازگشت به نامه شماره 31315 مورخ 98/6/12 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بیجار و با توجه به جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا در مورخ 98/6/12 در خصوص مشخص نمودن نرخ سرویس مدارس ویژه دانش آموزان توسط خودروهای سواری و مینی بوس در سال تحصیلی 99-98، موضوع در جلسه مورخ 98/6/20 این شورا مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

 

نرخ مصوب کرایه سرویس های مدارس:

خودروی سواری (4 نفر): مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ريال (850.000 ريال) برای هر نفر

مینی بوس و ون: مبلغ هفتصد هزار ريال (700.000 ريال) برای هر نفر

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0