چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۱:۳۶:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 71
  • کد خبر : ۱۴۶۴۸
مصوبه شماره 98/21

مصوبه شماره 98/21:

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2228 مورخ 98/6/31  شهرداری بیجار در خصوص فروش اوراق خزانه اسلامی به مبلغ 2.349.000.000 ريال (2/349 ورقه 1.000.000 ريالی) جهت پرداخت هزینه های جاری ( حقوق، بخشی از سنوات بازنشستگان و طلب پیمانکاران)، موضوع در جلسه مورخ 98/6/31 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2101 مورخ 98/6/20 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای صمد جعفرسرشت مبنی بر کارکرد لودر به میزان بیست ساعت، خارج از محدوده شهر (مجتمع گردشگری باغ سیب)، موضوع در جلسه مورخ 98/6/31 این شورا مطرح و ضمن مخالفت مصوب گردید با توجه به مخالفت این شورا با درخواست آقای مهدی عذیری (در اختیارگذاشتن لودر جهت خاکبرداری در فاصله 15 کیلومتری شهر)، از ارسال درخواست هایی با این مضمون خودداری و از اعزام ماشین آلات شهرداری به خارج از شهر به هر عنوان خودداری گردد.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2123 مورخ 98/6/23 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز پرداخت هزینه مهد کودک کارکنان شهرداری در سال 98 (خانم ها سبحانی، محمدنظامی، سیادتی و سیف اللهی)، موضوع در جلسه مورخ 98/6/31 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2175 مورخ 98/6/26 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی شماره 10/1398/1/2633 مورخ 98/4/24، مربوط به بخشی از نسق زارعانه مشاع به شماره 4773 مورخ 1351/4/26 به نام آقای نظرعلی باش افشار (وراث نامبرده) واقع در تخت علیا، جنب میدان هفت شهید به مساحت 5856/41 مترمربع که با ارزش هر متر مربع 800.000 ريال و مبلغ کل 4.685.128.000 ريال برآورد گردیده است (در محل به صورت آسفالت شده می باشد)، موضوع در جلسه مورخ 98/6/31 این شورا مطرح و مصوب گردید با توجه به اینکه اثبات مالکیت نسق زارعانه مذکور برای این شورا محرز نمی باشد و علت عدم تملک زمین توسط شهردار وقت (قبل از اجرای طرح) نامشخص است، مخالفت می گردد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0