سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۵:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 68
  • کد خبر : ۱۴۶۸۲
مصوبه شماره 98/22

مصوبه شماره 98/22

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2251 مورخ 98/7/2 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای محسن پیرمحمدی جهت تملک پلاک ثبتی شماره 576 فرعی از 1918 اصلی به مساحت 239/69 متر مربع واقع در پشت شرکت نفت فرحی، با توجه به اینکه قطعه مذکور طبق نظریه کارشناسی در مالکیت آقایان محسن، سجاد و خانم ها اکرم و حوری پیرمحمدی می باشد، موضوع در جلسه 98/7/15 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2414 مورخ 98/7/15 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست شماره 31445 مورخ 98/7/9 مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری بیجار و صدور مجوز مساعدت مالی جهت برگزاری همایش همیار پلیس به مناسبت هفته نیروی انتظامی به مبلغ 20.000.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2349 مورخ 98/7/8 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای رضا فلاحی در خصوص استعلام گاز و تخفیف به مبلغ ده میلیون ريال و تقسیط تا مرداد ماه سال 1399، موضوع در جلسه مورخ 98/7/15 این شورا مطرح و با پیشنهاد فوق الذکر جهت تخفیف و تقسیط عوارض جرایم تخلفات ساختمانی ملک مربوط به نامبرده، صرفاً برای استعلام گاز به طور موقت موافقت می گردد.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2296 مورخ 98/7/6 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای مرتضی سبحانی و نظریه کارشناسی شماره 98/106 مورخ 98/1/25 جهت ارزیابی مقدار مساحت 30/80 متر مربع یک باب انباری واقع در روبروی شرکت فرحی پشت مغازه های شهرداری جمعاً به ارزش 246.400.000 ريال به مالکیتی شهرداری بیجار، با توجه به اینکه در حال حاضر امکان صدور سند مقدور نبوده و نیاز به طی تشریفات قانونی دارد، موضوع در جلسه مورخ 98/7/15 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2364 مورخ 98/7/9 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز واریز وجه قبور به حساب آرامستان جهت جلوگیری از بروکراسی اداری برای برگزاری مناقصات و خرید مصالح و تعهد به اینکه آرامستان تمامی مراحل ساخت قبور شامل خرید بلوک، سیمان، ماسه و ساخت دال روی قبور و دستمزد پیمانکار بتن ریزی روی قبور را انجام دهند، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

6- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2232 مورخ 98/7/1 شهرداری بیجار در خصوص بدهی آقای حمزه قاسمی فر به شهرداری به مبلغ 94.999.000 ريال و صدور مجوز کسر مبلغ سنوات ایشان به عنوان تضمین نگهداری و در صورت لزوم تسویه حساب، با توجه به اینکه نامبرده در شرف بازنشستگی بوده و میزان سنوات ایشان در حدود 500 میلیون ريال می باشد و توان پرداخت بدهی شهرداری را ندارند و همچنین فاقد چک بانکی جهت تضمین می باشد، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و مورد موافقت گردید.

 

7- با عنایت به نامه شماره 31474 مورخ 98/7/13 سازمان حمل و نقل شهرداری بیجار در خصوص تصویب نرخ پیشنهادی سازمان جهت صدور پروانه فعالیت برای شرکت های حمل و نقل بار مسافر به مبلغ 100.000.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شوراد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

8- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2339 مورخ 98/7/7 شهرداری بیجار در خصوص استرداد وجه واریزی آقای شعبان داودنیا به نمایندگی ساکنین محترم مسکن مهر (بلوک 19) به مبلغ 6.722.000 ريال، (بابت لحاظ نمودن مساحت کل پهنه و عرصه مسکن مهر برای بلوک 19 که توسط سیستم یکپارچه شهرسازی انجام گرفته که پس از پرداخت فیش مربوطه مشخص شده است.)، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

9- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2276 مورخ 98/7/4 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز تهیه کارت هدیه 2.000.000 ريالی به تعداد 21 عدد، جهت تقدیر از پرسنل آتش نشانی (به مناسبت روز آتش نشان)، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

10- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2360 مورخ 98/7/9 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای محمود کبودوند متولی موقوفه زین العابدین خان جهت ایجاد پارکینگ خودرو به صورت موقت در زمین های پلاک 49 الی 53 (به صورت شش دانگ موقوفه) پلاک 128 (کاروانسرای خان) و قیصریه متصل به آن (به صورت سه دانگ موقوفه و سه دانگ شهرداری)، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و ضمن موافقت عنوان گردید با درنظرگرفتن طرح پیاده راه و الزامات میراث فرهنگی و شورای ترافیک، نسبت به ارسال توافقنامه و تصویب نهایی در شورا اقدام گردد.

 

11- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2399 مورخ 98/7/14 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی مورخ 98/7/9 جهت ارزیابی مقدار 9/60 متر مربع از پلاک ثبتی 231 فرعی از 811 اصلی واقع در خیابان الماسیه، کوچه ابراهیمی (مساحت کل زمین 127/30 متر مربع) به مالکیتی خانم هاجر جلوخانی به ارزش هر متر مربع 5.000.000 ريال و ارزش کل 48.000.000 ريال که در مسیر تعریض واقع و همچنین مساحت 12/69 متر مربع شارع متروکه با ارزش هر متر مربع 6.000.000 ريال و قیمت کلی 76.140.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 98/7/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0