چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۰:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 57
  • کد خبر : ۱۴۷۰۳
مصوبه شماره 98/25

مصوبه شماره 98/25

1- (بپیوست) تصویری از درخواست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر در خصوص تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری (خانواده معظم ایثارگران، جانبازان آزادگان و شهداء)، موضوع در جلسه مورخ 98/8/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2516 مورخ 98/7/23 شهرداری بیجار در خصوص بررسی بازخوانی 10 نفر از نیروهای باتجربه فضای سبز شهرداری، پس از اتمام فصل کاری فضای سبز و به منظور هرس سرشاخه درختان، اجرای سیستم آبیاری، ایجاد فضای سبز جدید (خاکریزی، خاکبرداری و آماده سازی) کاشت انواع نهال درخت و درختچه، بذرگیری، تولید انواع قلمه، ایجاد چاله آبخوری، شخم باغچه ها و حذف بقایای گل های تابستانی و جمع آوری علف های خشک و جایگزینی چمن های جدید با چمن های قدیمی خصوصاً در بلوار امام خمینی، موضوع در جلسه مورخ 98/8/16 این شورا مطرح و مصوب گردید با رعایت توانمندی و اولویت سابقه و تجربه موافقت می گردد.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2530 مورخ 98/7/24 شهرداری و در خصوص بررسی درخواست آقای سید محمدصابر سبحانی مبنی بر اجاره محل استقرار دکه مطبوعاتی واقع در روبروی پاساژ مهدوی و عقد قرارداد با شهرداری از قرار اجاره ماهیانه مبلغ 2.000.000 ريال (باتوجه به قرارداد منعقده با شهرداری در سال 65)، موضوع در جلسه مورخ 98/8/16 این شورا مطرح و ضمن موافقت عنوان گردید هرگونه مشکل مالکیتی و حقوقی در این رابطه به عهده شهرداری می باشد.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2496 مورخ 98/7/22 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی هیئت یک نفره به شماره 10/1398/1/4674 مورخ 98/7/22 با موضوع ارزیابی مقدار 255 مترمربع از پلاک ثبتی 502 اصلی به مالکیتی آقای محمد ستار نادرزاده (به مساحت کل 584/64 مترمربع) به ارزش جمعاً 127.500.000 ريال به عنوان حق السهم شهرداری از بابت تفکیک 171 مترمربع از کل مساحت که فاقد هرگونه معبر در انتهای ساختمان واقع گردیده و هیچگونه راه دسترسی به معبر ندارد و به شرط الحاق به پلاک 5 فرعی از 502 اصلی و تصویب دریافت مبلغ حق السهم شهرداری از کل پلاک مذکور در راستای تبصره های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری ها، موضوع در جلسه مورخ 98/8/16 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0