سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۲۵:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 53
  • کد خبر : ۱۴۷۱۷
مصوبه شماره 98/27

مصوبه شماره 28/98

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2891 مورخ 98/9/2 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز عودت اضافه واریزی به آقای شعبانعلی قاسملو به مبلغ 4.391.000 ريال (چهار میلیون و سیصد و نود و یک هزار ريال)، بابت عوارض صنفی، با توجه به تائید واحد درآمد شهرداری، موضوع در جلسه مورخ 98/9/3 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2865 مورخ 98/8/29 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز جهت برگزاری مراحل قانونی مزایده مبنی بر فروش زمین و واگذاری به سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری بیجار و تحویل 2 قطعه زمین بر اساس مصوبه 546/ش مورخ 98/4/17 این شورا و صورتجلسه شماره 10/1398/2/2788 مورخ 98/8/21 به قیمت کارشناسی برای هر قطعه به تفکیک (1- پلاک ثبتی 3678 فرعی از 3 اصلی به مساحت 165/1 به ارزش 1.050.000.000 ريال 2- پلاک ثبتی 3679 فرعی از سه اصلی به ارزش 1.100.000.000 ريال)، موضوع در جلسه مورخ 98/9/3 این شورا مطرح و ضمن موافقت 5 نفر و مخالفت 2 نفر از اعضاء (آقایان فلاح زاده و توکلی) مصوب گردید جهت افزایش ارزش خودرو و حفظ قیمت آن، تاکسی خریداری و جهت گشت و نظارت بر عملکرد تاکسی های سطح شهر و امورات سازمان هزینه و استفاده گردد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0