پنج‌شنبه, 3 تير 1400
  • ساعت : ۱۳:۲۹:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 231
  • کد خبر : ۱۴۹۷۹
مصوبه شماره 99/7

مصوبه شماره 99/7

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/932 مورخ 99/3/19 شهرداری بیجار در خصوص بررسی صورتجلسه تفکیکی مورخ 99/3/18 فی مابین شهرداری و خانم انیس فرج زاده وکیل از طرف وراث خانم پروانه بهرامی جهت تفکیک پلاک 1467 فرعی از 3 اصلی، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/842 مورخ 99/3/12 شهرداری بیجار در خصوص بررسی برداشت از معدن سنگ لاشه و اخذ مجوز قرارداد با پیمانکار دریل واگن و شروع به کار پیمانکار (با توجه به دسترس بودن پیمانکار) با حداقل متراژ 2000 متر مربع و تا سقف 350.000.000 ريال (سی و پنج میلیون تومان)، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/921 مورخ 99/3/18 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست مسئول واحد زیباسازی و سرپرست فضای سبز شهرداری بیجار مبنی بر حذف پمپ های آب پارک سراب و جایگزینی دو شناور به جای پمپ های مذکور با ارائه دلایل توجیهی (ایجاد سر و صدای زیاد در هنگام کار، مصرف بیش از حد برق و ...)، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/873 مورخ 99/3/13 شهرداری بیجار در خصوص خریداری مشعل گازسوز برای کارخانه آسفالت، با توجه به آماده بودن استعلام قیمت ها و اتمام عملیات گازکشی به کارخانه آسفالت، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/928 مورخ 99/3/19 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی شماره 10/139/1/1385 مورخ 99/3/12 مبنی بر تعیین ارزش مساحت 4 مترمربع به عنوان شارع متروکه (مالکیتی شهرداری) در مجاورت پلاک 4025 فرعی از 1 اصلی بخش 3 بیجار، مجزی شده از 3866 فرعی به مالکیتی خانم زهرا مهدی زاده و آقای امین مهدی زاده (واقع در مرزبان، کوی کارمندان) جمعاً به ارزش 32.000.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

6- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/835 مورخ 99/3/11 شهرداری بیجار در خصوص واگذاری عملیات حمل گوشت از کشتارگاه به قصابی ها به مالکین کامیونت های یخچال دار، از طریق برگزاری فراخوان عمومی در سطح شهر، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

7- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/900 مورخ 99/3/17 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز استرداد اضافه واریزی آقای محمدنبی خسروزاده، طبق تصویر درخواست شماره 10/1399/1/1362 مورخ 99/3/12، فیش واریزی و تائیدیه واحد درآمد شهرداری به مبلغ 42.845.000 ريال (چهار میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد تومان)، به منظور کسری پارکینگ و عدم صدور مجوز برای نامبرده، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

8- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/764 مورخ 99/3/7 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی سه نفره به شماره 10/1399/1/1248 مورخ 99/3/6 مبنی بر ارزش گذاری عرصه پلاک ثبتی 1476 فرعی از 3 اصلی به مساحت 249 متر مربع به مالکیتی قای مرتضی بخشنده که در منطقه تخت سفلی معبر منتهی به دانشگاه آزاد قرار دارد، (ارزش هر متر مربع از پلاک ثبتی مذکور 15.000.000 ريال و ارزش کل 3.735.000.000 ريال)، موضوع در جلسه مورخ 99/3/19 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0