سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۳۴:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 33
  • کد خبر : ۱۵۰۲۰
مصوبه شماره 99/9

مصوبه شماره 99/9

 

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1127 مورخ 99/4/1 شهرداری بیجار در خصوص تعیین تکلیف ملک قولنامه ای آقای کامران عظمی و شرکاء، با کاربری تأسیسات شهری که تقاضای صدور پروانه ساختمانی را دارند (با توجه به اینکه در تاریخ 9/5/14 بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر، دستور نقشه صادر گردیده و مالک با مراجعه به نظام مهندسی و تهیه کروکی اقدام نموده است) موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مصوب گردید به جهت انجام مقدمات امورات نظام مهندسی، استعلام از ادارات خدمات رسان، ایجاد حق برای نامبرده، جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و محدوده شهر، با صدور مجوز برای نامبرده مخالفت می گردد.

 

2- بازگشت به نامه 10/1399/2/1025 مورخ 99/3/24 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست آقای مسعود باش افشار مبنی بر اخذ پروانه احداث بنا مشابه اراضی قولنامه ای با کاربری مسکونی (واقع در تخت سفلی، جنب نیروگاه برق، به مساحت 127 متر مربع) با توجه به اینکه  زمین مذکور به صورت قولنامه ای و بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری تأسیسات شهری می باشد، موضوع در جلسه در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1209 مورخ 99/4/3 شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست هیأت تکواندو شهرستان بیجار به شماره آ/96/12/108 مورخ 99/3/31 مبنی بر صدور مجوز کمک مالی (مبلغ 200.000.000) به منظور برگزاری مسابقات لیگ دسته یک کشور (آقایان و بانوان) به نام تیم شهرداری بیجار گروس، موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و با توجه به مشکلات عدیده مالی شهرداری و عدم پرداخت حقوق معوق پرسنل محترم، مورد موافقت قرارگرفت.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1059 مورخ 99/3/26 شهرداری در خصوص بررسی درخواست آقای سید حمید صالحی از پرسنل واحد خدمات شهری مبنی بر تخفیف و بخشودگی هزینه کفن و دفن مرحوم سید اسماعیل صالحی (پدر نامبرده) که مرحوم نیز از پرسنل بازنشسته شهرداری می باشند، موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مصوب گردید بخشودگی هزینه کفن و دفن برای  پرسنل، بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنان، لحاظ گردد.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1033 مورخ 99/3/25 در خصوص توافقنامه شماره 10/1393/2/986 مورخ 1392/4/7 مربوط به تفکیک عرصه پلاک باقیمانده 18 فرعی از یک اصلی متلق به وراث مرحوم خداداد مستشیری، با توجه به اینکه کل کارهای مربوط به تفکیک عرصه پلاک موصوف در سال 93 انجام شده و عوارض تفکیک نیز مطابق توافقنامه پیوست پرداخت شده است، لیکن به علت ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 تا کنون گواهی تفکیک عرصه توسط شهرداری بیجار صادر نگردیده (با توجه به اینکه توافقنامه پیوست، مدت اعتبار را 4 ماه اعلام نموده و اعتبار آن به پایان رسیده است)، موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

6- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1148 مورخ 99/4/2 شهرداری بیجار در خصوص بررسی توافقنامه شماره 10/1398/2/3308 مورخ 98/10/10 فی ما بین شهرداری و آقای شهرام مرادیان، موضوع پلاک پلاک ثبتی 3 فرعی از 1691 اصلی واقع در جنب موزاییک سازی معمار (با متراژ تعریض 92/20 متر مربع و تهاتر متراژ 92/20 متر مربع به مالکیتی شهرداری و واگذاری به نامبرده و همچنین تعهد نامبرده به رعایت کامل عقب نشینی به مساحت 92/20 متر مربع) موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

7- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1145 مورخ 99/4/1 شهرداری بیجار در خصوص بررسی و صدور مجوز اخذ بهای آسفالت با قیمت روز از شهرداری دیواندره، با عنایت به فروش 500 تن آسفالت شهرداری بیجار به شهرداری دیواندره در پاییز سال 1398 تأکید این نهاد بر لزوم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر بیجار جهت پرداخت بهای آسفالت و پیشگیری از تضییع حقوق و صرف و صلاح شهرداری بیجار، موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

8- بازگشت به نامه شماره 32858 مورخ 99/3/31 سازمان حمل و نقل شهرداری بیجار در خصوص تمدید قرارداد یک ماهه با شرکت طرح گستر پویش، بهره بردار جایگاه های CNG تا تاریخ 99/4/31 و با توجه به عدم حد نصاب برا ی شرکت کننده در دو مرحله مزایده عمومی و همچنین نیاز به تجدید مزایده عمومی (در دو نوبت ده روزه کاری)، موضوع در جلسه مورخ 99/4/7 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0