شنبه, 5 مهر 1399
  • ساعت : ۱۱:۵۴:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 111
  • کد خبر : ۱۵۰۸۰
مصوبه شماره 99/11

مصوبه شماره 99/11

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1497 مورخ 99/4/22 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز عودت وجه با آقای بهمن فرامرزی مربوط به عدم تائیدیه سازمان نظام مهندسی جهت طراحی نقشه طبقه مازاد و منحل شدن توافقنامه خرید تراکم با شهرداری، طبق تصویر درخواست شماره 10/1399/3/2577 مورخ 99/4/22، فیش واریزی و گزارش واحد درآمد به مبلغ 114.998.000 ريال (یازده میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و هشتصد تومان)، موضوع در جلسه مورخ 99/4/31 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1481 مورخ 99/4/21 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز انعقاد قرارداد با آقای فرهاد احمدی جهت انجام حفاری و آتش باری در معدن سنگ لاشه شهرداری برای حدوداً 2000 متر حفاری و قیمت هر متر 450 هزار ريال، موضوع در جلسه مورخ 99/04/31 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1543 مورخ 99/4/25 شهرداری بیجار در خصوص پرداخت پاداش به تعدادی از فرزندان کارگران و کارمندان شهرداری که مشغول به تحصیل می باشند و در سال تحصیلی جاری با معدل عالی فارغ التحصیل شده اند موضوع در جلسه مورخ 31/4/99 این شورا مطرح و با موارد ذیل موافقت گردید.

 

1. مقطع ابتدایی معدل خیلی خوب مبلغ 1.200.000 ريال

2. مقطع راهنمایی معدل 19 به بالا مبلغ 1.500.000 ريال

3. مقطع متوسطه معدل 18 به بالا مبلغ 1.700.000 ريال

4. مقطع دانشگاه معدل 17 به بالا مبلغ 2.500.000 ريال

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0