شنبه, 5 مهر 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۳:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 109
  • کد خبر : ۱۵۰۸۱
مصوبه شماره 99/12

مصوبه شماره 99/12

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1693 مورخ 99/5/6 شهرداری بیجار در خصوص بررسی و تصویب اعمال تخفیف در پرداخت عوارض صنفی (25 درصد) از تاریخ 99/5/15 لغایت 99/6/15، به جهت تشویق شهروندان در پرداخت عوارض صنفی، موضوع در جلسه مورخ 99/5/9 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1496 مورخ 99/4/22 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی به شماره 10/1399/1/2141 مورخ 99/4/10 جهت برآورد قیمت دو دستگاه وسایل نقلیه 1- لودر چرخ لاستیکی هپکو 2- بولدوزر کلاجی سیستم کاترپیلار به منظور واگذاری از طریق برگزاری مزایده و فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی (به دلیل عیب و نقض و ایراد، متوقف و غیرفعال گردیده اند) موضوع در جلسه مورخ 99/5/9 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1730 مورخ 99/5/7 شهرداری بیجار در خصوص واگذاری قبور، برابر آیتمهای ذیل و از طریق ترک تشریفات، تا سقف مبلغ 400.000.000 ريال به آقای محمدشریف شکری، موضوع در جلسه مورخ 99/5/9 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

 

ردیف

عنوان آیتم

مبلغ 

(ريال)

ردیف

عنوان آیتم

مبلغ (ريال)

1

دیوار 20 سانتی با بلوک 20*40 ته پر، هر مترمربع

165.000

8

عملیات خاکی (پخش خاک روی دال) با دست، هر مترمکعب

212.000

2

دیوار 20 سانتی با بلوک 20*40 ته باز، هر متر مربع

180.000

9

گچ کاری آستر داخل قبر هر متر مربع

90.000

3

دیوار 40 سانتی با بلوک 20*40 ته پر، هر متر مربع

437.000

10

سیمانکاری آستر هر متر مربع

120.000

4

دیوار 40 سانتی با بلوک 20*40 ته باز، هر متر مربع

525.000

11

سیمانکاری رویه هر متر مربع

70.000.

5

ساخت دال بتنی با آرماتور هر عدد

75.000

12

زیرسازی تا ضخامت 10 سانتی متر، هر مترمربع

100.000

6

نصب سنگ قبر هر عدد

126.000

13

کاشی کاری هر متر مربع

300.000

7

بتن ریزی به ازای هر مترمربع با ضخامت 10 سانت

156.000

14

سنگ پیرتاج هر مترمربع

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1703 مورخ 99/5/6 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز ساخت اراضی قولنامه ای غیرمسکونی املاک آقایان 1- طالب فرجی واقع در کوی تخت علیا، 2- مهدی فرجی واقع در بلوار امام (ره) پشت دبیرستان شهید رجایی، 3- کامران عظیمی و شرکاء واقع در بلوار الغدیر پایین تر از اداره برق، 4- مسعود باش افشار واقع در بلوار الغدیر پایین تر از اداره برق، 5- امیر پیری واقع در بلوار الغدیر، ضلع شمالی نیروگاه برق، موضوع در جلسه مورخ 99/5/9 این شورا مطرح و با توجه به اینکه در سال قبل شهرداری برای املاک فوق الذکر که به صورت قولنامه ای بوده اند و در مجاورت آنها ملک احداث شده، معرفی نامه جهت تهیه نقشه صادر نموده و مالکین برابر آن نسبت به تهیه نقشه اقدام نموده اند، مورد موافقت قرارگرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0