يکشنبه, 17 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۲:۴۰:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 39
  • کد خبر : ۱۵۱۸۷
مصوبه شماره 99/15

مصوبه شماره 99/15

1- با عنایت به نامه شماره 10/1399/2/2294 مورخ 99/6/13 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز واگذاری اجرای المان بنای یادمان شهدای گمنام بیجار برابر آیتم های مطرح شده و از طریق ترک تشریفات تا سقف 1.000.000.000 ريال (یکصد میلیون تومان) به آقای مهندس بهزاد محمدیان با توجه به معرفی ایشان از سوی بنیاد شهید و سوابق اجرایی و تجربه کافی در این خصوص، موضوع در جلسه مورخ 99/6/17 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- با عنایت به نامه شماره 33246 مورخ 99/6/6 سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان بیجار در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت طرح گستر پویش مبنی بر واگذاری سه جایگاه CNG با توجه به نظریه کارشناسی و انجام مراحل قانونی صورت گرفته و پیرو صورتجلسه شماره 5 مورخ 99/2/25 (بند 2)، در جلسه مورخ 99/6/17 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1916 مورخ 99/5/16 در خصوص تائیدیه صورتجلسه واگذاری 2/82 متر مربع شارع متروکه جنب پلاک ثبتی 1464 الی 1466 اصلی (خیابان توحید جنوبی، روبه روی تالار آبگینه، کوچه شهید گرشاسبی که قبلاً جزء مساحت پلاک مورد موافق بوده و در اثر تعریض برابر کروکی و گزارش شهرسازی از سند مالکیت کسر شده است، صرفاً به شرط الحاق به پلاک مذکور) به آقای علیرضا ترکمندی، طبق نظریه کارشناسی به مبلغ هر متر مربع 9.000.000 ريال و جمعاً به مبلغ 25.380.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 99/5/26 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0