چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 2163
  • کد خبر : ۱۵۱۸۸
مصوبه شماره 99/16

مصوبه شماره 99/16

پیرو استعفای آقای مازیار توکلی از ریاست شورای اسلامی شهر بیجار با توجه به دلائل نامبرده مبنی بر عدم توانایی در خواندن نامه های وارده به شورا و احتمال بر زمین ماندن کار ارباب رجوع و همچنین ناتوانی در اداره جلسات شورا (با توجه به نامه شماره 664/ش مورخ 99/6/24 شورای اسلامی شهر بیجار) موضوع در جلسه مورخ 99/6/24 این شورا بررسی و مورد موافقت کلیه اعضاء قرار گرفت، همچنین مقرر گردید جلسه انتخاب هیئت رئیسه در اولین جلسه شورا انجام گردد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0