چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 2232
  • کد خبر : ۱۵۱۸۹
مصوبه شماره 99/17

مصوبه شماره 99/17

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2279 مورخ 99/6/12 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز استرداد مبلغ 82.875.000 ريال به آقای محمود امانی خانداقلی، مالک پلاک ثبتی 138 فرعی از 1875 اصلی واقع در تازه آباد، کوچه دهقان که به صورت شارع متروکه می باشد و طبق درخواست مالک، گزارش کارشناس بازدید گزارش واحد درآمد شهرداری، جوابیه استعلام اداره آب، صورتجلسه واگذاری به شماره 328/2 مورخ 99/2/9، گزارش کارشناسی دادگاه، کپی سند و فیش واریزی و تعهدنامه امضاء شده، مبلغ 264.375.000 ريال بابت خرید مساحت اولیه (105/75 مترمربع) توسط مالک طی فیش پیوستی پرداخت شده و با توجه به ایراد اداره آب و فاضلاب، مساحت شارع مدنظر از 75/105 متر مربع به مساحت 60/72 متر مربع تقلیل و تغییر حاصل گردیده است، لذا موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و با استرداد مبلغ فوق الذکر به نامبرده موافقت گردید.

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2298 مورخ 99/6/13 شهرداری بیجار در خصوص بررسی موضوع تنظیم قرارداد جدید از تاریخ 99/4/1 به مدت یک سال جهت حمل گوشت از محل کشتارگاه به قصابی های سطح شهر با آقای سید حسین زمانی با توجه به درخواست نامبرده (قرارداد قبلی در تاریخ 99/3/31 پایان یافته است و بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر بیجار به شماره ش/630 مورخ 99/6/6 با مبلغ ماهیانه 74.350.000 ريال موافقت گردیده است)، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2249 مورخ 99/6/10 شهرداری بیجار در خصوص درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد به مدت یک سال با شرکت خدماتی هدفکار کردستان، با توجه به پایان یافتن فراخوان واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی و به دلیل عدم استقبال شرکت ذیصلاح همچون سنوات گذشته و همچنین برخی حواشی مطرح شده در خصوص انعقاد  قرارداد با شرکت تعاونی 1041 و قبول شرکت هدفکار در رابطه با امضای قراردادهای نیروهای مربوطه به صورت سود مدیریتی با همان مبلغ قرارداد پیشین، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و نظر به کثرت سنوات فعالیت شرکت مذکور و رضایتمندی کارگران و مجموعه شهرداری، مورد موافت قرارگرفت.

4- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2138 مورخ 99/6/10 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز تائیدیه نظریه کارشناسی موضوع فروش و واگذاری شارع متروکه (قسمتی از جاده قدیم بیجار مخور) به مساحت 20/53 متر مربع در جنب پلاک ثبتی 4645-3598 فرعی از یک اصلی بخش سه نجف آباد مالکیتی فردین نریمانی واقع در فاز دو حلوایی به ازای هر متر مربع مبلغ 12.000.000 ريال و جمعاً به مبلغ 638.400.000 ريال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2088 مورخ 99/5/28 شهرداری بیجار در خصوص صورتجلسه کمیسیون نامگذاری معابر که با حضور اعضای مربوطه در تاریخ 99/5/22 برگزار گردیده و درخواست تصویب بندهای مختلف صورتجلسه، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و پس از بحث و بررسی با موارد ذیل موافقت گردید.

1- محدوده تازه احداث منتهی الیه خیابان مسجد ولیعصر تحت عنوان چشمه منظریه به کوی منظریه نامگذاری و کوچه ها به تفکیک منظریه یک، دو، الی آخر نامگذاری گردد.

2- کوچه های بافت قدیمی روستای تخت به ترتیب وحدت یک، دو، الی آخر نامگذاری گردد.

3- کوچه پشت بیمارستان قدیم که به اسم کوچه بیمارستان معروف می باشد به خیابان شهید مصطفی رستم زاده نامگذاری شود.

4- کوچه واقع در محدوده مسجد فاطمیه به کوچه شهید محمود حیدری حجاز نامگذاری شود.

5- کوچه سراب به ترتیب به جهادگران 1 تا 5 نامگذاری گردد.

6- خیابان آموزش و پرورش (استخر) به خیابان کتاب نامگذاری گردد.

7- مقرر گردید تابلو کوچه کوثر نصب گردد.

6- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2510 شهرداری بیجار در خصوص درخواست صدور مجوز پرداخت بن خرید مرغ به کارکنان و کارگران شهرداری، با توجه به شروع سال تحصیلی 1399/1400، به مبلغ هر نفر 800.000 ريال به تعداد 309 نفر، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

7- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2240 مورخ 99/6/10 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی پلاک ثبتی 1549 فرعی از یک اصلی با کد نوسازی 52-2-1-5 در دو طبقه و پیلوت به مبلغ کل 328.312.000 ريال (به صورت قسطی، ماهیانه یک میلیون تومان) با توجه به درخواست خانم مریم بحری احمدآباد و نامه فرماندار محترم، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و با توجه به اینکه پرداخت اقساط به سالهای آتی موکول می گردد و اینکه لایحه درآمدی مصوب فقط تا پایان سال جاری دارای اعتبار می باشد و تقسیط عوارض بر همین مبنا تا پایان سال جاری امکان پذیر می باشد، مصوب گردید تقسیط عوارض مذکور حداکثر تا پایان سال مالی (اسفند 1399) انجام پذیرد.

8- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2139 مورخ 99/6/1 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز تائیدیه نظریه کارشناسی موضوع فروش و واگذاری شارع متروکه (قسمتی از جاده قدیم بیجار-مخور) به مساحت 47/11 متر مربع در جنب پلاک ثبتی 4645 فرعی از یک اصلی بخش سه نجف آباد مالکیتی ناهید علی نیا و رضا تمیمی واقع در فاز دو حلوایی به ازای هر متر مربع مبلغ 13.000.000 ريال و جمعاً به مبلغ 149.110.000 ريال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

9- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2231 مورخ 99/6/6 شهرداری بیجار در خصوص جمع آوری و واگذاری تجهیزات پارک شاهد، با توجه به فرسوده بودن وسایل مذکور و عدم وجود شرایط استاندارد و پیشنهاد فروش وسایل فوق الذکر (کشتی صبا، چرخ و فلک، تاب زنجیری بزرگ، تاب زنجیری کودک و سرسره آبشار) طبق نظریه کارشناس رسمی به ایشان و در جهت اجرایی نمودن پروژه با توجه بلاتکلیفی چندین ساله ی مجموعه شهربازی، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و ضمن موافقت، مقررگردید قرارداد منعقد شده صرفاً در خصوص محوطه وسایل بازی انجام گرفته و جهت تصویب به این شورا ارسال گردد.

10- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2168 مورخ 99/6/2 در خصوص صدور مجوز تهیه 60 عدد کارت هدیه یک میلیون ريالی به مناسبت روز کارمند جمعاً به مبلغ 60.000.000 ريال، با توجه به درخواست واحد روابط عمومی شهرداری، موضوع در جلسه مورخ 99/6/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0