چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 2204
  • کد خبر : ۱۵۱۹۰
مصوبه شماره 99/18

مصوبه شماره 99/18

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1692 مورخ 99/5/6 شهرداری بیجار در خصوص درخواست تائید و تصویب نهایی صورتجلسه تفکیکی مورخ 99/3/18 فی مابین شهرداری و خانم انیس فرج زاده (وکیل از طرف خانم پروانه بهرامی) با موضوع تفکیک پلاک 1467 فرعی از 3 اصلی (با توجه به مکاتبه شماره ش/379 مورخ 99/4/12 شورای شهر بیجار با شهرداری و همچنین نظریه هیئت محترم تطبیق فرمانداری (عدم تائید) به علت عدم ارسال صورتجلسه و توافقنامه تفکیکی) موضوع در جلسه مورخ 99/7/9 این شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرارگرفت و مقرر گردید موارد درخواستی هیئت محترم محترم تطبیق ارسال گردد.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2323 مورخ 99/6/16 در خصوص صدور مجوز انعقاد قرارداد واگذاری ساخت قبور آرامستان از طریق ترک تشریفات تا سقف مبلغ 400.000.000 ريال طبق آیتم های پیشنهادی قبلی به برهان شکری، با توجه به درخواست ایشان جهت همکاری با شهرداری (نظر به انصراف آقای محمدشریف شکری که طبق بند 3 صورتجلسه شماره 12 مورخ 99/5/9 قرارداد با ایشان منعقد گردیده بود)، موضوع در جلسه مورخ 9/7/99 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2583 مورخ 99/7/1 در خصوص درخواست صدور مجوز فروش اوراق خزانه اسلامی با نماد، مشخصات و سررسیدهای ذیل الذکر جهت خرید لوازم مورد نیاز شهرداری، موضوع در جلسه مورخ 99/7/9 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

1- اوراق با نماد 814 با سررسید 1401/03/18 به تعداد 2483 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 2.483.000.000 ريال) جهت خرید پمپ و شناور جهت پارک سراب و کابل جهت بلوار امام(ره)

2- اوراق با نماد 814 با سررسید 1401/03/18 به تعداد 540 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 540.000.000 ريال) جهت ساختمان امر به معروف و نهی از منکر

3- اوراق با نماد 812 با سررسید 1400/11/11 به تعداد 5760 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 5.760.000.000 ريال) جهت صنایع دستی و گردشگری

4- اوراق با نماد 814 با سررسید 1401/03/18 به تعداد 2700 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 2.700.000.000 ريال) جهت خرید مجموعه بازی پارک شاهد

5- اوراق با نماد 818 با سررسید 1401/06/14 به تعداد 108 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 108.000.000 ريال) جهت خرید علائم راهنمایی و رانندگی

4- بازگشت به نامه شماره 10/1399 مورخ 99/7/7 در خصوص پرداخت بن خرید مرغ به کارکنان شهرداری به مبلغ 800.000 ريال برای هر نفر (هشتاد هزار نفر) با توجه به اینکه تعداد کارکنان به 317 نفر اصلاح گردیده، موضوع در جلسه مورخ 99/7/9 این شورا مطرح و مورد موافقتقرارگرفت.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2393 مورخ 99/6/19 در خصوص صدور مجوز تهیه تعداد 250 عدد کارت هدیه به مبلغ 500.000 ريال (پنجاه هزار تومان) به فرزندان دانش آموز کلیه پرسنل شهرداری بیجار، موضوع در جلسه مورخ 99/7/9 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

6- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2584 مورخ 99/7/1 در خصوص صدور مجوز تهیه 19 عدد کارت هدیه دو میلیون ريالی (دویست هزار تومان) به مناسبت روز آتش نشانی و تجلیل از همکاران محترم واحد آتش نشانی، موضوع در جلسه مورخ 99/7/9 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

7- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2560 مورخ 99/6/31 در خصوص صدور مجوز پرداخت کمک هزینه مهد کودک سال 1399 زنان کارمند شهرداری (1- فاطمه سبحانی 2- امیره محمدنظامی 3- مهین سیف الهی 4- سیده مینا سیادتی)، موضوع در جلسه مورخ 99/7/9 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0